Vesti

Poziv za redovnu skupštinu akcionara

Redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVIĆ «  SMEDEREVO saziva se za 30.06.2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 30.05.2016. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

[vc_btn title=“Poziv za redovnu skupštinu akcionara“ style=“outline“ shape=“square“ color=“danger“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url://wp-content/uploads/2016/06/poziv-za-redovnu-skupstinu-MBS-a-2016-30.06.2016.doc||target:%20_blank“ add_icon=“true“]