NEKOLIKO REČI O NAMA

Dobro koordiniran timski rad govori o nama

Volimo ono što radimo

Spoj vekovne tradicije, prepoznativ kvalitet i nove tehnologije stvaraju uslove za dalji razvoj i plasman naših proizvoda na novim svetskim tržištima.

Naš radni proces

Milan Blagojević iz Smedereva je privatna fabrika u okviru Invej grupacije.

 
VIZIJA/MISIJA

O našoj viziji/misiji

Ostvarene su saradnje sa francusko - belgiskom firmom ARUTUR-MARTIN, korporacijom CANDY, HOOVER, ROSIERES, ZEROWATT, IBERNA, KELVINATOR, OTSEIN i GASFIRE.

Naša vizija je da budemo kompanija koja stalno postavlja više standarde u pogledu kvaliteta proizvoda i zaštite životne sredine.

Vizija MBS-a je da u narednih pet godina postane jedan od tri najveća lidera u proizvodnji i plasmanu šporeta na čvrsto gorivo u Evropi.

Konstantnim implementiranjem novih tehnologija čuvamo i dalje razvijamo vrednosti stvorene tokom godina poslovanja.

Kompanija MBS neguje poslovnu politiku koja je zasnovana na odgovornosti prema potrošačima, inovativnosti ,raznovrsnom portfoliju i brendu kome potrošači veruju.

Milan Blagojević iz Smedereva je privatna fabrika u okviru Invej grupacije.

ČLANOVI ODBORA

ČLANOVI ODBORA DIREKTORA MBS AD SMEDEREVO

Mira Trikić

-Zamenik generalnog direktora AD MBS Smederevo
-Prethodno zaposlenje: nema
-Zanimanje:  diplomirani ekonomista
-Član odbora direktora:  AD MBS Smederevo

Stanko Tomović

-Generalni direktor Invej AD Beograd
-Zanimanje: Hemiograf
-Prethodno zaposlenje: Rubin AD Kruševac
-Član odbora direktora: AD MBS Smederevo, Invej AD Beograd, AD Ratar Pančevo

Zorica Rudaković

-Zanimanje: diplomirani ekonomista
-zamenik generalnog direktora društva Invej ad
-Prethodno zaposlenje: Prva Iskra ad Barič
-Član odbora direktora: Albus AD Novi Sad, MBS AD Smederevo, Invej AD Beograd, AD Vital Vrbas

Snezana Milosavljević

-Zamenik finansijskog direktora Invej AD Beograd
-Zanimanje: diplomirani ekonomista
-Predhodno zaposlenje: Rubin AD Kruševac
-Član odbora direktora: Albus AD Novi Sad, MBS Ad Smederevo, AD RATAR Pančevo

Sonja Nikolić

-finansijski direktor AD Milan Blagojević – Smederevo
-Prethodno zaposlenje: nema
-Zvanje: diplomirani ekonomista
-Član odbora direktora: AD MBS Smederevo

REČI O ASORTIMANU

Naš asortiman

Osnovni asortiman prozvoda  su šporeti i peći na čvrsto gorivo / električni šporeti sa najvećim međunarodnim standardima kvaliteta. Fabrika je otvorila svoj put na evropska i svetska tržišta svojim stalnim razvojem i prilagođavanjem zahtevima različitih tržišta.

Milan Blagojević nekada

Radimo na svakom aspektu planiranja

Fabrika je osnovana 1923 god. i od tada do danas je stvorila prepoznatljivi proizvođački brend tradicije i kvaliteta.

REČI O SERTIFIKATIMA

Sertifikati

Rukovodstvo MBS-a ima vodeću ulogu u primeni i stalnom poboljšavanju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.