Naša politika kvaliteta

Rukovodstvo MBS-a ima vodeću ulogu u primeni i stalnom poboljšanju sistema upravljanja kvalitetm i zaštitom sredine, usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Sa tendencijom osvajanja svetskog tržišta, plasiranja kvaliteta i pridobijanja poverenja novih kupaca MBS 1998. godine dobija nacionalni sertifikat za sistem kvaliteta usaglašen sa zahtevima standarda JUS ISO 9001, a 2003. dobijen je sertifikat od strane TÜV CERT za intergrisani sistem kvaliteta i zaštite životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001.

Od tog perioda  pa sve do danas, nadzornim proverama (poslednja februara 2021.godine) i resertifikacijom (poslednja u februaru 2022.godine), nastavlja da potvrđuje svoju opredeljenost ka zadovoljenju potreba i zahteva kupaca kroz negovanje savremenih tokova poslovanja i obezbeđenje propisanih uslova zaštite životne sredine.

sertifikat
sertifikat